паIо

паIо

I قبعة/ طاقية، عمرة عسكرية
II قبعة، طاقية

Адыго-арабский словарь. 2014.

Look at other dictionaries:

  • паIо — (паIор, паIохэр) шапка Шъхьэм щалъэрэр ары Хъурышъо паIу Бухар паIу Пшъашъэм дышъэпаIо щыгъ ◊ ПэIо нэтIабжъ картуз ◊ УпкIэ паIу войлочная шляпа ◊ Фэс паIу феска ПэIуае нэпай гущ. ◊ ПаIом лIыр къычIещыжьы шапка придает вид мужчине ПэIо кIыхь ◊… …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • дэжъый — (дэжъыер, дэжъыехэр) фундук Дэжъыер мыгъэ бэгъуагъэ ◊ Дэжъые быракъ флаг из орехов: длинные нити, на которых нанизан орех, перекрещиваются в виде ромба; концы низок, верхняя часть деревянной ручки украшены разноцветными лоскутами; используется во …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • каракул — (каракулыр) каракуль Анахь хъурышъо тIыргъо дэгъу лъэпкъ Каракул паIо аригъэшIыгъ Каракул джэдыгу щыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • псэу — (псэур, псэухэр) 1. здоровый, ая, ое Узынчъ, псэу Псэу дэд, ишIугъу ◊ ЦIыф псэу здоровый человек Шъхьэр псэумэ, паIо щыкIэрэп 2. целый, ая, ое Уныкъугъэп, хахыгъэп Хьалыгъу псэу къыритыгъ Хъырбыдз псэур изакъоу ышхыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • пэIуалъ — (пэIуалъэр, пэIуалъэхэр) футляр для шляп, шапок ТхылъыпIэ къамлэнэ хъураеу паIо зыдэлърэр ары ПэIуалъэм паIор илъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • пэIуапхъ — (пэIуапхъэр, пэIуапхъэхэр) материал для шапки ПаIо ашIыщт хъурышъу ПэIопхъэ дахэхэр тучаным чIэлъых …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • фэс — (фэсыр, фэсхэр) феска ПэIо лъэпкъ Фэс паIо щыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • хъурышъу — (хъурышъор, хъурышъохэр) смушка, мерлушка Шъынашъу Хъурышъо паIу Хъурышъо джэдыгу ПаIо аригъэшIынэу хъурышъо шхъуантIэ къыщэфыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • шъхьэ — (шъхьэр, шъхьэхэр) 1. голова ЦIыфым, псэушъхьэм ыпкъышъол щыщэу, пшъэм шIот къупшъхьэ зэхэлъ хъураеу шъхьакуцIыр зэрылъыр ары Ышъхьэ шъхьац тIыргъо шIагъо тет Шъхьэр псэумэ, паIо щыкIэрэп гущ. Шъхьэм акъыл имылъмэ, лъэр мэулэу гущ. 2. сам Ышъхьэ… …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”